top of page

שפר תל אביב

שפר_תל_אביב.jpg

מבנה לשימור, תמ"א 38/2 הריסה ובניית 30 יחידות דיור מעל מרתף + מסחר בקומת קרקע.

תמונות מביצוע הפרוייקט

bottom of page