אפולוניה הרצליה

הקמת 4 בניינים, 58 יחידות דיור מעל מרתף משותף בשטח של 25000 מ"ר לרבות פיתוח ותשתיות.

תמונות מביצוע הפרוייקט